Linjefag A og B niveau

På denne side kan du se hvilke linjefag du kan vælge i skoleåret 2022/2023.

I 10. klasse skal du have mindst 28 lektioner pr. uge. Udover de obligatoriske fag (dansk, matematik, engelsk og samfundsfag) kan du vælge tysk og fysik/kemi. Vælger du hverken tysk eller fysk/kemi så skal du have lektiecafé.

Linjefagene læse som A-niveau (hele skoleåret) og B-niveau (2 x 1 semester). Du skal vælge ét A-linjefag og to B-linjefag.

A-Niveau Linjefag:

E-SPORTVi vil, blandt andet arbejde med at styrke dine kompetencer inden for stresshåndtering, overblik, sundhed, kommunikation, strategi, kontekstanalyse, præstationsoptimering og basal programmering. Fysisk træning er også et naturligt og vigtigt element på E-Sport Linjen! Undervisningen vil være bygget op om forskellige temaer der dækker de ovenstående elementer.

IDRÆT - Mulighed for at afprøve og flytte grænser. Prøve traditionelle og alternative idrætsaktiviteter. Inddragelse af professionelle instruktører. Kost, motion - og bedre form! Overnatningsture i det fri.

PSYKOLOGI

KUNST - Vi giver dig muligheden for at udvikle din lyst til at skabe og sætte aftryk. Skabende proces af farver, symboler og mønstre. Grundlæggende tegning, farvelære og kunsthistorie. Bæredygtigt design. Besøg på kunstmuseer.

DRAMA

SCIENCE - Vi arbejder med naturvidenskab i en række fag og fagområder der ligger ud over 10. klasses normale arbejdsområder. Bioteknologi og biologisk produktion. Kemi/fysik - arbejde på et videnskabeligt grundlag, opstille hypoteser og afprøve disse.

B-Niveau Linjefag:

MUSIK

OUTDOOR

FILM

MIKRO BITS KODNING

SPANSK

FODBOLD

YOGA

Obligatoriske  fag

De obligatoriske fag er dansk, matematik, engelsk og samfundsfag samt de linjetimer, der følger den linje, du har valgt. Derudover er der valgfag (tysk, fysik/kemi og lektiecafe)

  • Dansk, 7 lektioner
  • Matematik, 6 lektioner
  • Engelsk, 4 lektioner
  • Tysk, 4 lektioner (valgfag)
  • Samfundsfag, 3 lektioner
  • Fysik/kemi, 2 lektioner (valgfag)
  • Linjefag, 6 lektioner