Personale

Nedenfor kan du se hvilke fag personalet i Nord10 underviser i.

Hilde Corneliussen underviser i matematik.

Mette Kirkegaard underviser i dansk, engelsk og samfundsfag

Torben Linnemann Hansen underviser i samfundsfag og er linjelærer på Menneske/Samfund.

Søren Preben Suurland underviser i matematik og fysik/kemi

Thomas Stenholdt underviser i tysk.

Tim Bay Andersen underviser i E-Sport.

Vidar Lyrstrand underviser i Idræt

Peter Krogh underviser i dansk, engelsk og er linjelærer på Film/Kunst. Er også redaktør på hjemmesiden.